Spoelstra says Okaro White deserves this shot

1 Miami

Miami News & Search

1 News - 1 eMovies - 1 eMusic - 1 eBooks - 1 Search

Erik Spoelstra appreciative of what Okaro White has done to earn this shot.

1 Miami

Miami News & Search

1 News - 1 eMovies - 1 eMusic - 1 eBooks - 1 Search