Local War Veterans Honor Flight To Washington DC

1 Miami

Miami News & Search

1 News - 1 eMovies - 1 eMusic - 1 eBooks - 1 Search

Seventy two local war veterans were flown to Washington where they got to tour several memorials.

1 Miami

Miami News & Search

1 News - 1 eMovies - 1 eMusic - 1 eBooks - 1 Search